Zastupování klientů

Ucelená propagace projektu zahrnující komunikaci směrem k trhu. Prezentace projektu 3. stranám vč. odměňování v případě úspěšného sjednání pronájmu. Příprava pravidelného komplexního reportingu.