Služby

Naše společnost se v průběhu let etablovala do pozice respektovaného subjektu v rámci daných odvětví, o čemž svědčí nejen rostoucí počty spokojených klientů, ale například také získaná prestižní nadnárodní ocenění a nominace – CJ Awards, CEEQA Awards a další.

Klientům dokážeme být nápomocni při řešení veškerých situací, spojených s využitím komerčních prostor. Ať již se jedná o zajištění pronájmu nových industriálních či administrativních ploch, revizi podmínek stávajících smluv či při transakcích zahrnujících nákup / prodej těchto nemovitostí.

Portfolio služeb

Pro zájemce

Na základě Vašich potřeb a aktuální situace na trhu připravíme přehled odpovídajících prostor. Naším cílem je maximálně vyhovět zadání, přičemž dbáme na zajištění širšího rozsahu tak, aby bylo možné objektivně posoudit a srovnat jednotlivé nabídky. Na základě obecného přehledu následně rozpracujeme preferované projekty k individuálnímu jednání.

Mediace smluvních stran při nalezení odpovídajícího kompromisu při sestavování smluvních náležitostí budoucího pronájmu komerčních prostor. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme klientovi asistovat při vyjednávání s cílem zajistit optimální podmínky.

Komplexní forma spolupráce tzv.“na klíč“, jejímž cílem je plně převzít zodpovědnost za vyjednání nájemních podmínek klienta. Od toho se odvíjí také odměna, která vychází z výše dosažených finančních úspor.

Specifické studie vytvořené na míru konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Vycházíme z dlouholetých zkušeností společnosti, díky čemuž dokážeme kvalifikovaně zhodnotit různé aspekty, související s procesem rozhodování v rámci plánované transakce na trhu komerčních nemovitostí.

Vyhledání a zprostředkování podnájmu prostor představuje žádanou formu spolupráce. Od seznámení klienta se situací na trhu, přes výběr vhodné nemovitosti až po následnou roli mediátora s cílem zajištění optimálních nájemních podmínek.

Pro majitele

Volba odpovídající strategie je klíčovým prvkem efektivního výsledku jednání o využití komerčních prostor. Ke každé poptávce přistupujeme individuálně, vycházíme z aktuální situace na trhu a dokážeme tak klientovi objektivně poradit a zhodnotit možnosti a limity vyjednávání.

Zajištění pronájmu volných prostor v rámci objektu představuje nejčastěji poptávanou formu spolupráce ze strany majitelů nemovitosti. Od seznámení klienta se situací na trhu, přes představení poptávek ze strany klientů až po následnou roli mediátora s cílem zajištění optimálních nájemních podmínek.