Vyjednání nájemních podmínek

Plníme roli mediátora mezi smluvními stranami při nastavení podmínek budoucího nájemního vztahu. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme klientovi asistovat při vyjednávání s cílem zajistit optimální podmínky.