Feasibility Study

Analýza investičního záměru ve formě studie proveditelnosti poskytne důkladné podklady zaměřené na efektivnost, předpověď stability záměru v rámci komerčního prostředí a celkové zhodnocení předpokladu úspěšnosti projektu.