16prosinec2021

108 AGENCY posiluje svou pozici na trhu v České republice akvizicí společnosti BNP Paribas Real Estate APM ČR s.r.o.

Přední česká realitně-poradenská společnost 108 AGENCY zvítězila v akvizičním tendru a stala se vlastníkem 100 % akcií společnosti BNP Paribas Real Estate APM ČR s.r.o., české dceřiné společnosti globální skupiny BNP Paribas Real Estate. 108 AGENCY se tímto krokem stává exkluzivním aliančním partnerem BNP Paribas Real Estate pro Českou republiku.

Tato transakce umožňuje BNP Paribas Real Estate pokračovat ve strategickém přeorientování svého geografického zastoupení na hlavní evropské trhy a převést své zastoupení v menších zemích na důvěryhodné místní partnery, jak tomu bylo v nedávné době v Rumunsku nebo Maďarsku. „Tato změna zajišťuje kontinuitu pokrytí a excelenci služeb směrem k našim celoevropským klientům a demonstruje naši schopnost sloužit jejich místním potřebám v regionu střední a východní Evropy v rámci mandátů pro více zemí,“ říká Csongor Csukas, Head of International Property Management v BNP Paribas Real Estate. „Jsme přesvědčeni, že právě 108 AGENCY pomůže urychlit dynamický vývoj a rozvinout budoucí iniciativy dalšího rozvoje našich poradenských služeb. Děkujeme týmům za mimořádnou profesionalitu a neúnavné úsilí projevené během tohoto přechodného období. Po úspěšném přizpůsobení naší přítomnosti v Rumunsku, Maďarsku a České republice prostřednictvím důvěryhodných místních partnerství budeme nyní přímo podporovat naši platformu v Polsku. Těšíme se na solidní vyhlídky v regionu CEE v rámci našeho ambiciózního plánu dalšího rozvoje,“ dodává Laurent Boucher, Deputy CEO BNP Paribas Real Estate odpovědný za poradenské služby ve Francii, Itálii, Španělsku, Irsku, Beneluxu a východní Evropě.

„S touto investiční příležitostí jsme byli osloveni v rámci konkurenčního procesu zahájeného BNP Paribas Real Estate v létě tohoto roku. Ihned jsme vyhodnotili, že je to pro nás skvělá příležitost k dalšímu rozšíření nabídky našich služeb a zvýšení podílu na místním trhu. Jednání s BNP Paribas Real Estate ve Francii i jejími lokálním zastoupením v České republice byla v průběhu celého procesu vedena velmi profesionálně a zodpovědně. Jsme nesmírně rádi, že se 108 AGENCY podařilo udržet coby nejdůvěryhodnějšího a nejperspektivnějšího partnera až do úspěšného finále, a těšíme se na naši budoucí spolupráci s kolegy ze světa BNP Paribas Real Estate,“ dodává Robert Sgariboldi, Head of Industrial Agency a CFO, který vedl tento akviziční projekt za 108 AGENCY.

108 AGENCY se dlouhodobě zaměřuje na rozšiřování rozsahu svých služeb a také na rozšíření své přítomnosti v rámci střední a východní Evropy i do mezinárodního prostředí a globální klientské základny. Jakub Holec, CEO 108 AGENCY vysvětluje: „Po velmi úspěšném spuštění naší kanceláře v Maďarsku uprostřed pandemie v loňském roce jsme rádi, že se nám podařilo uspět i v této strategické akvizici, která dále posílí naši přítomnost a portfolio služeb v České republice. Naší ambicí je udržet a dále zlepšovat naši pozici na trhu jako jednoho z lídrů v oboru a vidíme obrovskou příležitost synergií v oblasti obchodního rozvoje, když se na tuto cestu vydáme společně s tak uznávaným partnerem, jakým je BNP Paribas Real Estate. Po dokončení integrace těchto dvou podniků se těšíme na další strategický růst prostřednictvím dalších akvizic cílů poskytujících doplňkové služby v zemích s naší stávající přítomností nebo rozšíření naší geografické přítomnosti směrem do jihovýchodní Evropy.“

Změna vlastníka nabyla účinnosti 15. prosince 2021 a proces integrace byl zahájen ihned po dokončení transakce. Název akvírované společnosti bude v brzké době změněn na 108 Real Estate APM ČR s.r.o. Žádné finanční podrobnosti nebudou zveřejněny. Očekává se, že úplná integrace podniku bude dokončena v první polovině roku 2022.

Sloučená organizace se zaměří na zlepšení služeb pro stávající klienty a potenciální zákazníky v celém spektru služeb v oblasti komerčních nemovitostí, jako jsou průmyslové a kancelářské poradenství nebo kapitálové trhy, jakož i služby správy majetku a účetnictví. Havel & Partners působili jako právní poradci 108 AGENCY, zatímco pro BNP Paribas Real Estate byla poradcem advokátní kancelář White & Case.

Zpět