Zlatý důl z bramborového pole

Pozemky

V roce 2015 se na nás obrátil vlastník, který nabízel pozemek o ploše zhruba dva hektary na výstavbu skladové haly u dálnice D1 v Ostředku. Měli jsme za úkol najít zájemce a pozemek prodat. Prostudovali jsme tamní územní plán a zjistili jsme, že i okolní parcely jsou určeny pro průmysl a logistiku. Zároveň jsme věděli, že z hlediska ceny by bylo nejlepší oslovit větší hráče v průmyslovém developmentu, které ale zajímají plochy od deseti hektarů výše. Připravili jsme tedy veškeré podklady, nastavili postup a ve spolupráci s klientem se snažili zcelit co nejvíce pozemků tím způsobem, že se zúčastnění vlastníci domluví a prodají své parcely v určité fázi projektu najednou. Takto se nám nakonec podařilo připravit území o ploše 18 hektarů. Kupcem se stal jeden z největších světových developerů, americká společnost Prologis. Zhodnocení pozemků našeho klienta dosáhlo stovek procent.

Klíčové pro nás bylo nebrat transakci tak, že na tomto místě prodáváme dva hektary půdy, ale zamyslet se, kdo by mohl být kupcem, a jak vše připravit, aby pro něj byl pozemek zajímavější. To je podstata pozemkového developmentu. Přidanou hodnotu vytváříme tím, že pozemky zcelíme k nějakému účelu. V praxi se domluvíme se všemi vlastníky, že prodají za daných podmínek naráz určenému zájemci. Zároveň zajistíme povolovací proces, který je zakončen například územním rozhodnutím. To zaručí, že na pozemcích lze v souladu s územním plánem postavit určitý objekt. Dnes už zpravidla rovnou připravujeme spekulativní development, který následně nabízíme k prodeji developerům nebo konečným uživatelům.

„Byla to první transakce, kdy jsme si řekli, že budeme pozemkový development dělat jinak a od té doby ho tak děláme. Bramborové pole jsme proměnili v zlatý důl,“ říká zakladatel 108 AGENCY a duchovní otec celé transakce v Ostředku Jakub Holec.

Zpět