Zastupování nájemce (T-Rep)

Komplexní forma spolupráce tzv.“na klíč“, jejímž cílem je plně převzít zodpovědnost za vyjednání nájemních podmínek klienta. Od toho se odvíjí také odměna, která vychází z výše dosažených finančních úspor.