Zastupování nájemce (T-Rep)

V portfoliu našich služeb máme také komplexní formu spolupráce „na klíč“, kdy za vás plně převezmeme odpovědnost za vyjednání nájemních podmínek. Odměna se pak odvíjí od výše dosažených úspor.