Vyjednání nájemních podmínek

Mediace smluvních stran při nalezení odpovídajícího kompromisu při sestavování smluvních náležitostí budoucího pronájmu komerčních prostor. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme klientovi asistovat při vyjednávání s cílem zajistit optimální podmínky.