Vyjednání nájemních podmínek

S expertní znalostí se ujmeme role mediátora mezi smluvními stranami při hledání optimálního nastavení podmínek nájemního vztahu. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme obě strany dovést k vzájemné shodě.