Technická správa

Zajištění provozních náležitostí technického charakteru ze strany property managementu. Kontrola nemovitosti vč. akčního plánu oprav a údržby. Komplexní znalost areálu, zajištění help-desk systému. Ucelený plán revizních činností zahrnujících elektro, plyn, VZT, výtahy, požární ochranu, PO, BOZP.