Příprava materiálů

Jednotný vizuální styl s nápaditým obsahem. Při prezentaci nového projektu je nezbytné zaujmout potenciální klienty promyšleným zpracováním materiálů při současném zachování obsahových kvalit a rozsahu sdělení.