Service charges (SCH)

Pojem "service charges" (v češtině často označováno jako "služby" nebo "poplatky za služby") se vztahuje na náklady, které jsou spojeny s údržbou a provozem budovy nebo nemovitostí, a které jsou hrazeny nájemci nad rámec základního nájemného.

Service charges mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, následující položky: 

  • Údržba a opravy společných prostor a zařízení budovy, jako jsou chodby, výtahy, toalety, systémy topení, vzduchotechniky, klimatizace a například i systém parkoviště 
  • Služby úklidu společných prostor. 
  • Energie a voda využívaná v společných prostorách. 
  • Bezpečnostní služby, jako je ostraha budovy nebo instalace a provoz bezpečnostních kamer. 
  • Údržba a opravy parkoviště nebo dalších venkovních prostor. 
  • Správa nemovitosti, což zahrnuje náklady na správce nemovitosti, který zajišťuje řádný chod budovy. 
  • Pojištění budovy. 
  • Odpadové hospodářství, tedy náklady spojené se sběrem a zpracováním odpadu. 

Podmínky týkající se poplatků za služby by měly být jasně stanoveny v nájemní smlouvě. Některé nájemní smlouvy mohou například stanovit pevnou částku za service charges, zatímco jiné mohou dovolit, aby  tyto poplatky reflektovaly  skutečné nákladyna provoz a údržbu budovy. V některých případech může nájemce požadovat audit těchto nákladů, aby se ujistil, že jsou spravedlivé a přiměřené.