Schachermayer | 5.717 m2

Průmysl

Přejednání nájemní smlouvy pro společnost Schachermayer zajistila Jana Slavíková, která má na starost Business Development. Schachermayer je velkoobchodním partnerem pro oblast zpracování dřeva, kovu a skla, pro řemeslo, průmysl, obchod a architekty a využívá přes 4.700 m2 industriálních prostor a téměř 950 m2 kanceláří v Segro Logistics Park Prague.

Zpět