21květen2017

RetailCon

Investice

Národní dům na Vinohradech, Praha

Program

8.00 - 9.00 Registrace a snídaně

9.00 – 10.00 Raisův sál

Nedostatek personálu komplikuje život všem

-        Robotizace číhá na všech liniích (v logistice a skladování, v komunikaci v e-shopu apod.)

-        Problémy mají i dodavatelé a tak nedostatek lidí přináší změny v dosavadních obchodních vztazích

Predikce nákupního chování v Evropě

-        připravují se změny v Evropě na pracovní trhu – zkrácení pracovního týdne či výplata garantovaného příjmu:

Nové technologie mířící do ČR a SR, nové platební metody a pokladní systémy

10.15 – 11.15 Majakovského sál

Dating s developery a řediteli center a retail parků

11.30 – 12.30 Raisův sál

Rozbor nákupního chování spotřebitelských skupin (Mladí spotřebitelé, zájmové skupiny, hráči)

Predikce nákupního chování v Evropě a jeho průmět do ČR a SR

- hledání nových konceptů

- změna prodejního sortimentu stávajících maloobchodníků

- sdílení jednotek

12.30 – 13.00 Společenský sál

Oběd

13.15 – 14.15  Majakovského sál

Dating s představiteli značek – maloobchodních sítí

14.30 – 16.00 Raisův sál

Úskalí shopping center a maloobchodu v ČR a SR

-        Jak snížit náklady na logistiku

-        Jak efektivně propojit výdejny a prodejny

16.30 – 17.30 Narozeninový koncert  

smyčcové kvarteto Norbert členů České filharmonie

Milan Vavřínek (narozen 1977)

Hraje na housle z dílny mistra J.Klotze z roku 1793

Jiří Řehák (narozen 1964)

Hraje na violu z dílny starého českého mistra J. U. Eberleho

Petr Havlín (narozen 1976)

Hraje na housle z dílny starého českého mistra J. G. Hellmera.

Josef Špaček (narozen 1962)

Hraje na violoncello z dílny francouzského mistra G.Bernardella.

Zpět