Průmysl

V rušném třetím čtvrtletí roku 2020 došlo k řadě dynamických zlomů, jako je vstup GLP a GARBE na český trh průmyslových nemovitostí, pokračující růst certifikačních systémů udržitelnosti budov, nové investice do automobilové výroby i logistických kapacit a mnoho dalších. Celkový stock moderních průmyslových prostor k pronájmu překonal 9,0 mil. metrů čtverečních. Řada projektů byla dokončena, mnoho přešlo do fáze developmentu, ale celkový stock prémiových prostor, které jsou v současné době ve výstavbě, zůstal relativně na stejné úrovni. Míra neobsazenosti opět mírně vzrostla a v současné době je na 5,52 %, přičemž ve třetím čtvrtletí je na trhu k dispozici 499.426 m2. Polovina volných prostor patří společnosti CTP.

Situace v Praze a okolí zůstala relativně stejná. Trvající nízká míra neobsazenosti a limitované množství plánovaných projektů nedokáže v součanosti uspokojit budoucí poptávku danou růstovým potenciálem regionu. Věříme, že pokračující růst e-commerce, FMCG a maloobchodu bude stimulovat lepší spolupráci mezi firmami, místní samosprávou a dalšími vládními institucemi za účelem vytvoření dalších příležitostí pro průmyslový rozvoj v tomto důležitém regionu.

„Třetí čtvrtletí roku 2020 bylo charakteristické plošně zvýšenou aktivitou, když společnosti, stejně jako developeři a pronajímatelé doháněli situaci po lockdownu ve druhém čtvrtletí. Aktivita v rámci poptávek byla silná i v prázdninových měsících, což ukazuje, že podniky i přes současný pokles způsobený pandemií stále sledují své střednědobé cíle. Krátkodobá poptávka zůstala nadále silná, zejména v exponované oblasti Prahy a jejího okolí podél hlavních dálnic.

Zůstáváme opatrně optimističtí ohledně dalšího vývoje průmyslového sektoru v České republice a v plné síle a rychlosti se těšíme na čtvrtý kvartál, který může napovědět, jaké budou obchodní vzorce v roce 2021,” komentuje Robert Sgariboldi, Head of Industrial Agency ve 108 AGENCY.

mapa_cz