Property management od A do Z

Správa nemovitostí

Je to takový Tetris – Jak poskládat do velmi specificky členitého areálu různé nájemce a plně ho obsadit?

Když přední distributor tisku Mediaprint & Kapa v roce 2011 opouštěl své tehdejší sídlo, hledalo se pro něj nové využití. Viděli jsme příležitost vstoupit do nového segmentu služeb a přesvědčili jsme vlastníka, že se ujmeme správy a pronájmu. Převzali jsme prázdný areál, prošli veškeré dokumentace, provedli technickou i prostorovou pasportizaci. Museli jsme udělat nové zaměření a rozčlenit prostory tak, aby vznikly co nejlépe pronajímatelné funkční celky, protože najít jednoho nájemce pro celou nemovitost nebylo reálné. Projekt zahrnoval zhruba čtyři tisíce metrů skladů a třípatrovou administrativní budovu o ploše kolem tří tisíc metrů čtverečních. Byl stavěn na míru svému původnímu účelu a měl extrémně specifické členění.

Zároveň neměl areál na trhu žádné jméno, takže jsme se chopili i marketingu, vymysleli jsme název, vytvořili identitu i logo. Do šesti měsíců jsme areál pronajali prvním pěti nájemcům, takže byl z 99 procent obsazen.

Vedle pravidelné správy a údržby obstaráváme komunikaci s nájemci, úpravy podle jejich požadavků, smlouvy, účetnictví, řešení veškerých problémů. Zabýváme se i dalším rozvojem nemovitosti a po dohodě s majitelem, na němž zůstávají jen strategická rozhodnutí, plánujeme přístavbu dalších 1.500 metrů skladů a zaštiťujeme vše od povolení až po samotnou výstavbu.

Výnos z areálu za dekádu vzrostl zhruba o polovinu. Ačkoli se zde vystřídalo kolem dvaceti nájemců, příjem vlastníka nikdy nebyl ohrožen. Za odcházející jsme vždy vzápětí našli nové. Ani krach nájemce nezpůsobil větší problém díky dobře postaveným smlouvám, které jsme připravili a uzavřeli. Areál Štěrboholská Business Center úspěšně provozujeme už přes deset let a majitel se může těšit z rostoucího výnosu z pronájmů.

„Byl to náš vstup do správy nemovitostí. S majitelem jsme dospěli k takové symbióze, že každý měsíc jen pošle fakturu na nájem a nemusí se o nic starat. Abychom neztratili osobní kontakt, dvakrát ročně zajdeme na večeři,“ říká vedoucí týmu správy nemovitostí ve 108 AGENCY Ondřej Konopásek.

Zpět