Pronájem

Počínaje revizí stávající strategie pronájmu s cílem zajištění vyššího výnosu, přes odpovídající  nastavení nájemních podmínek po aktivní marketing volných prostor a s tím související komunikaci s potenciálními nájemci. Zajištění prohlídek prostor.