Milan Strieženec, Ahold

  • Průmysl
  • Investice

V návaznosti na úspěšné dokončení nového distribučního centra v Březrsku o celkové ploše 21.600 m² mohu plně doporučit služby průmyslového a investičního týmu 108 AGENCY, konkrétně pana Šumeru a Hospodáře.

Zpět