05
říjen 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

Letos se 108 AGENCY zúčastní 62. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který bude probíhat na brněnském výstavišti od 5. do 9. října.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1.660 vystavovatelů a 80.000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 16 % návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř 80 %  návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes 260 novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Zpět