108 osobností

Marek Sýkora

Marek Sýkora

Marek Sýkora

Senior Consultant | Industrial

Marek je absolventem dopravní fakulty ČVUT v Praze. Jeho studium bylo zaměřeno na projektantskou činnost a dopravní obslužnost velkých průmyslových, obchodních a rekreačních center. Marek v rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží v USA a pracoval např. pro firmu JANKA Engineering, kde byl zodpovědný za plánování a optimalizaci výrobních procesů.

Ve 108 AGENCY zaujímá pozici konzultanta v oddělení průmyslových nemovitostí, kde má na starosti pronájem průmyslových prostor v lokalitě Praha východ a v Moravskoslezském kraji.

Ve svém volném čase se Marek věnuje především své rodině a již několik let hraje beach volejbal.

Zpět