Marek Sýkora

Marek Sýkora

CONSULTANT | INDUSTRIAL

Marek je absolventem dopravní fakulty ČVUT v Praze. Jeho studium bylo zaměřeno na projektantskou činnost a dopravní obslužnost velkých průmyslových, obchodních a rekreačních center. Marek v rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží v USA a pracoval např. pro firmu JANKA Engineering, kde byl zodpovědný za plánování a optimalizaci výrobních procesů. Ve 108 AGENCY zaujímá pozici konzultanta v oddělení průmyslových nemovitostí, kde má na starosti kompletní provoz a správu oborového portálu SKLADUJ.cz a pronájem průmyslových prostor v Moravskoslezském kraji.

Zpět