Logistické studie

Odhalením možných rezerv v rámci stávajícího provozu lze dosáhnout zvýšení efektivity a značných finančních i časových úspor. Vyhodnocení silných a především slabých stránek využívaných intralogistických řešení omezí budoucí riziko možného opakování provozních problémů i v nových prostorech.