Komunikační strategie

Jednotlivé projekty vyžadují individuální přístup k propagaci. Poradíme se sestavením optimálního marketingového mixu pro zajištění co nejvyššího dosahu připravovaného projektu, stejně jako s výběrem vhodného stylu komunikace v závislosti na charakteru produktu či služby.