Facility management

Facility management nebo také technická správa nemovitostí, je obor zaměřený na efektivní a udržitelné spravování budov a jiných zařízení.

Úkolem FM je zajistit, aby byla budova řádně udržována a fungovala tak, jak má, což zahrnuje údržbu a opravy, správu bezpečnosti a požární ochrany, čištění, správu prostoru a mnoho dalších aspektů souvisejících s provozem budovy. 

Facility management je velmi důležitý pro komerční nemovitosti, protože kvalita a efektivita správy nemovitosti mohou mít vliv na hodnotu nemovitosti, spokojenost nájemců a celkový výkon investice. 

Facilit management může být poskytován buďinterními zaměstnanci vlastníka nemovitosti, nebo to mohou být externí firmy specializující se na tuto oblast, které poskytují své služby různým vlastníkům nemovitostí.