Kanceláře

Ve druhém čtvrtletí bylo dokončeno celkem 49.500 m2 kancelářských ploch a celkový objem moderních kancelářských prostor v Praze dosáhl 3,73 milionu m2.

Dokončeny byly projekty Bořislavka na Praze 6, Astrid Offices na Praze 7 a Mississippi House a Missouri Park na Praze 8.

Celkový objem kancelářských prostor ve výstavbě činil ve 2. čtvrtletí 2021 přibližně 147.300 m2, z toho pouze 10 % ploch již bylo předpronajato. Míra neobsazenosti se dále mírně zvýšila na 7,8 %, což představuje 291.400 m2 neobsazených kancelářských prostor ke 2. čtvrtletí 2021.

Během 2. čtvrtletí jsme sledovali pokles ploch nabízených k podnájmu. Celkem bylo na konci čtvrtletí k okamžitému podnájmu k dispozici 65.000 m2 (mezičtvrtletní pokles o 14 %). Celkový objem uskutečněných pronájmů ve 2. čtvrtletí 2021 činil 89.300 m2.

Úroveň nájemného se během první polovinu roku 2021 výrazně nezměnila. Stále se pohybuje v rozmezí 22,00 – 22,50 EUR/m2/měsíc v centru města, 15,50 – 17,00 EUR/m2/měsíc v širším centru Prahy a 13,50 – 15,00 EUR/m2/měsíc na okrajových částech Prahy. Udávané výše nájemného však nezohledňují zmiňované podnájmy, které jsou často nabízené za nižší než tržní podmínky.

Průměrná měsíční výše nájmu

€ 15,50/m² – € 17,00/m²

Celkem moderních prostor

3.730.000 m²

Neobsazenost

7,8 % [291.400 m²]

Aktuálně ve výstavbě

147.300 m²

Yield "A" class

4,6 %

Yield "B" class

5,5 %