Kanceláře

Celkový objem kancelářského trhu v Praze na konci druhého čtvrtletí 2022 činil 3,75 milionů m2. V tomto období byly dokončeny dvě kancelářské budovy – Dock In Five s plochou 20.500 m2 na Praze 8 a Košířská brána na Praze 5 s plochou 2.200 m2. Ve výstavbě bylo více než 216.000 m2 nových prostor.

Největší transakcí byl předpronájem společnosti SCS Software (9.700 m2) v rozestavěné budově Roztyly Plaza v Praze 4.

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla 123.700 m2. Podíl renegociací na celkové realizované poptávce byl 32 %, celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 65 % a podíl podnájmů zaujímal 3 %.

Neobsazenost kanceláří byla stejná jako v prvním kvartálu a to 8,4 %. Nejvyšší nájemné vzrostlo a pohybuje se v rozmezí 25,00–25,50 EUR/m2/měsíc v centru, 16,50–18,50 EUR/m2/měsíc ve vnitřních a 14,00–16,00 eur za EUR/m2/měsíc ve vnějších částech města.

Průměrná měsíční výše nájmu

€ 15,50/m² – € 17,00/m²

Celkem moderních prostor

3.750.000 m²

Neobsazenost

8,4 %

Aktuálně ve výstavbě

216.000 m²

Yield "A" class

4,6 %

Yield "B" class

5,5 %