Inženýring

Komplexní zajištění projekčních prací, vč. podrobného rozpracování technické dokumentace. Související komunikace s úřady, zajištění technického dozoru investora. Příprava a zajištění veškerých potřebných povolení napříč lokalitami.