21červenec2022

Investoři stále věří českým kancelářím, skladům a maloobchodu – vybírají si ale menší nemovitosti

Za 260 mil. EUR změnily od dubna do konce června majitele kanceláře, sklady a maloobchodní nemovitosti v České republice. Oproti 1. kvartálu s výsledkem 917 mil. EUR jde o pokles co do celkové hodnoty – opačný je ale trend v počtu nemovitostních obchodů. Ve sledovaném období jich bylo 18 oproti 13 v prvním čtvrtletí. Během prvního pololetí tohoto roku pak objem investic vzrostl meziročně o 48 % na 1,18 miliard EUR. Výsledky zveřejnila realitně-poradenská společnost 108 AGENCY.

„Kvůli přetrvávající zvýšené nejistotě ohledně dalšího vývoje a zhoršeným ekonomickým vyhlídkám zaujali někteří investoři opatrnější přístup. Ve druhém čtvrtletí také chyběly větší transakce nad 100 milionů EUR,“ konstatuje Lenka Šindelářová z investičního oddělení 108 AGENCY. Z její analýzy vyplývá, že ve druhém čtvrtletí převažovaly menší transakce do 20 mil. EUR. Devět z nich bylo do 10 mil. EUR a šest v rozmezí 10-20 mil. EUR.

Mezi nejvýznamnější realitní transakce patří prodej retailového portfolia Tesco fondu Adventum Penta – v ČR se jednalo o 4 objekty. Dále pak také prodej kancelářské budovy ve výstavbě Red Court v pražském Karlíně společnosti BlackBird Real Estate. Kromě těchto větších transakcí se zrealizovalo několik prodejů menších retail parků, či skladových a výrobních prostor.

Mezi investory s 53% podílem nadále dominují české fondy a realitní společnosti, následovány slovenským kapitálem (18 %). Zůstává tedy konstantou, že domácí investoři trhu věří. V investičním spektru převažovaly transakce retailových nemovitostí (33 %), následovány průmyslovými / skladovými nemovitostmi (29 %) a kancelářemi (26 %).

„I přes pokles trhu nadále očekáváme, že letošní investiční objem by mohl překročit hranici 2 miliard EUR. Ve druhé polovině roku se zřejmě realizují i některé větší transakce, které jsou aktuálně v jednání. Stabilní zůstávají výnosové míry u všech typů nemovitostí,“ dodává Lenka Šindelářová.

108 AGENCY nadále registruje pokračující trend akvizic projektů a pozemků na development či nemovitostí na přestavbu. Jen ve druhém čtvrtletí realizoval investiční tým 108 AGENCY prodeje pozemků s celkovou výměrou 305.000 m2.

Zpět