Identita projektu

Atraktivní prezentace projektu zajistí potřebnou publicitu a osloví široké spektrum potenciálních zájemců. Máme zkušenosti s přípravou ucelené koncepce identity jak u stávajících, tak připravovaných projektů.