13květen2021

FÓRUM LOG-IN ČESKO & SLOVENSKO

Průmysl Účast 108 agency

Fórum LOG-IN je jediná logistická akce v České republice, která je 100% zaměřená na případové studie, inovace, nejefektivnější řešení a nové projekty v logistice. Tento rok se uskuteční již 17. ročník.

Cílem je informovat a inspirovat logistické profesionály, aby mohli využít nejnovější poznatky v jejich praxi, a zároveň jim poskytnout prostor na navázání nových obchodních kontaktů.

V současné době není bohužel možné uspořádat fyzické akce. Proto i fórum LOG-IN inovuje a uskuteční se v květnu jako Česko-slovenské online fórum inovace v logistice.

Můžete se těšit na program zaměřený na inovace, inspirující řečníky, případové studie, inovativní produkty a služby a panelové diskuze.

Více informací naleznete pod odkazem: https://www.log-in.cz/

Zpět