FAST | 29.566 m2

Průmysl

Pronájem 4.500 m2 a 4.800 m2 industriálních prostor společně se 166 m2 kanceláří v Segro Logistics Park Prague zajistil vedoucí průmyslového oddělení 108 AGENCY, Martin Šumera. Pro FAST, obchodní společnost zaměřenou na velkoobchodní prodej, také zprostředkoval prodloužení nájemní smlouvy na 20.100 m2.

Zpět