17září2020

Eastlog

Průmysl Účast 108 agency

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporující networkingový rozměr akce.

Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázání nových obchodních kontaktů.

Program kongresu EASTLOG je unikátní tím, že jako jediná akce nabízí specializované workshopy na speciální témata. Úderné přednášky od špičkových přednášejících, nejnovější případové studie, podnětné diskuse – to vše ve 2 konferencích a 4 workshopech.

RETAILOG
Workshop zaměřený na logistiku pro retail.

E-SHOPLOG
Workshop věnující se nejdůležitějším aspektům logistiky e-commerce obchodů.

ITLOG
Workshop věnovaný využití informačních technologií v logistice.

AUTOLOG
Sekce zaměřená na problematiku logistiky v sektoru automotive.

Více informací na stránkách akce: https://www.eastlog.cz/

Zpět