18květen2018

EASTLOG

Průmysl Účast 108 agency

Dvoudenní kongres, který tematicky pokrývá celý obor logistiky. Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázaní nových obchodních kontaktů.

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrýva celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporujíci networkingový rozměr akce.

Více informací: http://www.eastlog.cz/o-akci/

Zpět