Cílené oslovení

Targeting marketingových nástrojů s cílem zajištění maximální efektivity kampaně. Služba pro klienty, kteří nemají zájem o širokou medializaci projektu, ale cílí na specifické skupiny konkrétních zájemců.