2023/Q2 REPORT TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ - ČESKÁ REPUBLIKA

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 jsme zaznamenali významný nárůst neobsazenosti průmyslových prostor. Jedná se již o třetí kvartál, kdy neobsazenost roste, nicméně stále se drží hluboko pod zdravou hladinou. Vyšší neobsazenost podporuje vyjednávací pozici nájemců a otevírá nové možnosti pro pobídky nebo krátkodobější pronájmy. Nepříznivá ekonomická situace tlačí dolů poptávku firem z oborů s nižší marží jako je logistika a přeprava a zvyšuje se poptávka firem ze sektoru výroby.

  • Celková plocha prémiových průmyslových prostor k pronájmu dosáhla na konci června 11 483 976 m². Na trh bylo dodáno 284 249 m² nových průmyslových ploch.
  • Ve výstavbě bylo na konci 1. čtvrtletí 1 106 610 m² ve všech hlavních průmyslových klastrech v České republice. 
  • Míra neobsazenosti se opět zvýšila na 2,27 %, což představuje 171 295 m² včetně prostor ve stavu shell and core. Bez nich míra neobsazenosti lehce stoupla na 1,64 % se 188 337 m² dostupnými k pronájmu. Největší volná plocha k pronájmu se nachází v okolí Prahy a Ostravy. 
  • Hrubá realizovaná poptávka dosáhla 554 773 m² a čistá 255 453 m². U nových smluv převažovaly výrobní firmy, které tvořily více než polovinu poptávky. 
Zpět