2023/Q1 REPORT INVESTIČNÍHO TRHU

Realitním investicím v 1. kvartálu dominovala portfoliová transakce.

  • Čtvrtletní objem investic dosáhl v prvním kvartálu 2023 téměř 430 miliónů EUR.
  • Převládaly investice do retailu (52 %), následované průmyslovými nemovitostmi (29 %) a kancelářemi (10 %).
  • Český kapitál měl dominantní 81% podíl na celkové investiční aktivitě, následovali polští investoři s 8 %. 
  • Celkový výsledek výrazně ovlivnila jedna portfoliová transakce, zahrnující 60 supermarketů a retailových nemovitostí a 10 retail parků v ČR a na Slovensku.

Celý report si můžete stáhnout níže.

Zpět