2018/Q4 REPORT TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Přinášíme Vám odborný pohled na současnou situaci na trhu s průmyslovými nemovitostmi.

Stálý narůst spekulativních projektů se v České republice stal dlouhodobým trendem. Tuto skutečnost lze považovat za důkaz důvěry investorů v další růst českého trhu. Dalším společným trendem v roce 2018, jenž dokáže potvrdit rychle rostoucí trh, je plná obsazenost průmyslových projektů, které jsou stále ve výstavbě. Nicméně ani tato opatření nemohou vyrovnat poptávku a nabídku na průmyslovém trhu: poptávka neustále roste, zatímco nabídka moderních logistických parků není schopna dosáhnout jejího tempa.

Zpět