2018/Q2 REPORT TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Přinášíme Vám odborný pohled na současnou situaci na trhu s průmyslovými nemovitostmi.

Navzdory problematické situaci na trhu práce je odvětví industriálních nemovitostí nadále ve vynikající kondici se silnou poptávkou po nových projektech napříč lokalitami. Rozšiřují se jak zavedené průmyslové parky, tak nadále vznikají zcela nové plány na rozvoj v dosud méně saturovaných oblastech.

Jedná se o reakci na přetrvávající příznivé tržní klima, které motivuje jednotlivé společnosti k expanzi a v konečném důsledku tlačí neobsazenost průmyslových prostor pod hodnotu 4 %, tedy zpět k historicky nejnižší úrovni, která byla zaznamenána v loňském roce.

Zpět