2017/Q4 REPORT TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Přinášíme Vám odborný pohled na současnou situaci na trhu s průmyslovými nemovitostmi.

Závěrečné čtvrtletí roku 2017 nepřináší známky zpomalení v odvětví komerčních nemovitostí. Ve fázi příprav či zahájené výstavby je řada nových industriálních parků, převážně v blízkosti dálniční sítě.

Z pohledu lokalit přetrvává vysoký zájem o okolí Prahy či oblast severozápadních Čech. V roce 2018 očekáváme také výraznější rozvoj v okolí Brna či Ostravy, tedy lokalit s relativně vyšší dostupností pracovní síly. Developeři na tuto skutečnost již nyní reagují a disponují připravenými projekty k rozsáhlejší výstavbě.

Zpět