2017/Q1 REPORT TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Přinášíme Vám odborný pohled na současnou situaci na trhu s průmyslovými nemovitostmi.

Současná situace přináší na trh industriálních nemovitostí výrazný přetlak poptávky po nových kapacitách. V okolí Prahy tak nejrozvinutější parky začínají narážet na limity dalšího rozvoje a do popředí zájmu o výstavbu se tak dostávají dosud méně intenzivně rozvíjené parky. Ty disponují mimo zajištěných možností rozvoje také srovnatelně kvalitním napojením na dálniční infrastrukturu. Příkladem muže být nová výstavba v CTParku Prague North, kde vzniká moderní, částečně automatizovaný sklad společnosti Makro. Ten po svém dokončení rozšíří rozlohu nájemních ploch v parku o 51.053 m2.

Významným tématem je nadále také pracovní síla a náročnost získávání nových zaměstnanců. V některých regionech, především na severu či západě Čech, již není reálné v krátké době získat vetší počet pracovníku pro nový projekt bez současného výrazného zvýšení platového ohodnocení.

Zpět