Šobotník Dan | 777 755 108 | @

Dan je absolventem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. První pracovní zkušenosti získal během studií v rámci vlastních projektů, kdy působil v oblasti on-line obchodu. Ovládá plynně anglický jazyk a mezi jeho zájmy patří architektura a design, cestování a sport.

Dan Šobotník ve společnosti doplňuje stávající analytický tým, kde má nově na starosti sběr a analýzu dat z trhu průmyslových nemovitostí v České a Slovenské republice. Jeho hlavní odpovědnost zde spočívá v přípravě prezentací vývoje trhů. Dan je dále součástí marketingového týmu, kde zodpovídá především za bezproblémové vztahy s veřejností.

zpět