108 AGENCY má za sebou opět úspěšný rok

108 AGENCY má za sebou opět úspěšný rok

108 AGENCY má za sebou opět úspěšný rok

Tuzemský trh průmyslových nemovitostí směřuje k překonání hranice 7 milionů metrů čtverečních. V prvních třech čtvrtletích roku 2017 se nabídka rozšířila o přibližně 441.000 metrů čtverečních a na konci třetího čtvrtletí se nacházelo v různé fázi výstavby celkem 708.000 metrů čtverečních. Roční objem poptávky přesáhne 1 milion metrů čtverečních. Průměrná míra neobsazenosti klesla pod 4 %, která jsou vnímána jako dolní hranice rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Industriální tým 108 AGENCY v loňském roce zajistil pronájem celkem 368.293 metrů čtverečních a obhájil tak titul "The Best Warehouse Power Broker" z minulého ročníku CIJ Awards.

Trh se v současnosti potýká s nedostatkem pracovních sil a volných pozemků. Industriální nemovitosti přesto i nadále přitahují pozornost zahraničních i českých realitních investorů.

„Na konci třetího čtvrtletí 2017 bylo v ČR celkem 6,71 mil metrů čtverečních moderních industriálních ploch a v závěru roku by mělo být na trh dodáno dalších cca 150.000 metrů čtverečních. Výstavbu podněcuje setrvalá poptávka potenciálních nájemců (nové poptávky, expanze), která dlouhodobě a výrazně převyšuje existující nabídku. Celostátní průměrná míra neobsazenosti klesla pod 4 % a na konci třetího kvartálu bylo v ČR volných cca 200.000 metrů čtverečních. Některé lokality (D1, D11, Brno) jsou plně obsazené a v důsledku toho sledujeme tlak na růst výše nájmů,“ uvádí Jakub Holec, managing director poradenské společnosti 108 AGENCY.

Developeři reagují na setrvale vysokou poptávku výstavbou nových areálů. Na konci třetího čtvrtletí bylo ve výstavbě 708.000 metrů čtverečních nových skladových prostor, přičemž narůstá podíl spekulativní výstavby. Stavební aktivita se soustředila především do severozápadních Čech. Za rozvojem tohoto regionu stojí několik faktorů: zlepšení dopravní infrastruktury (dokončení D8 v prosinci 2016), přesun řady logistických služeb, e-commerce skladů a výrobních provozů (zejména automotive) z Německa za české hranice a relativní dostupnost tamějších stavebních pozemků (při dopravních tazích, event. ve státem podporovaných průmyslových zónách).

Průměrná míra neobsazenosti klesla na úroveň 3,7 %, což dokládá jednoznačný převis poptávky nad nabídkou. Hrubá realizovaná poptávka (gross take-up) překročí podle odhadu 108 AGENCY hranici 1 milionu metrů čtverečních. Poptávka se rekrutuje ze tří oblastí: logistiky, výrobních firem a maloobchodu se stále rostoucí e-commerce. Nájemci industriálních nemovitostí dnes narážejí na plnou zaměstnanost v ČR. Také díky tomu firmy stále více zavádí alespoň částečnou automatizaci výrobních/skladových provozů, ať už se jedná o 3PL firmy, výrobu či maloobchod.

Nájemné skladových prostor třídy A se pohybuje v Praze na úrovni 3,60 až 5,00 eur/m2/měsíc. V Brně se pak nájemné pohybuje v rozmezí 4,00–4,70 eur/m2/měsíc. Nájmy meziročně vzrostly v průměru o 5 %.

„Od roku 2015 se tuzemské industriální nemovitosti dostávají stále více do hledáčku realitních investorů. Zatímco v roce 2015 se yieldy industriálních nemovitostí pohybovaly okolo 9 %, dnes jsou na 7,5 % a předpokladám, že se v příštím roce ještě sníží,“ říká Jan Hospodář, managing partner 108 Investment Advisory, a dodává: „V současné době zde působí jak zahraniční institucionální investoři (např. CBRE Global Investors), tak české realitní fondy (Arete, Accolade, DRFG či Conseq) a čeští privátní investoři.“

Výhled pro rok 2018 přibližuje Dan Šobotník, analytik 108 AGENCY: „Růst ekonomiky a zájem investorů o tuzemské industriální nemovitosti jsou aspekty, které nahrávají dalšímu rozvoji trhu, ať již z hlediska jeho velikosti, nebo kvality. Evidujeme poptávku silných zahraničních společností, které se o Česko intenzivně zajímají a rády by zde realizovaly své záměry v projektech o rozloze 40.000 metrů čtverečních a více,“uzavírá.

(8.1.2018)

< zpět